DIWYDIANT COREWIRE SHANGHAI CO., LTD

Mae Rhagolwg y Farchnad o Offer Pibellau wedi'i Weldio yn Eang iawn

Mae offer pibellau wedi'u weldio yn ddiwydiant hirhoedlog, ac mae angen diwydiant o'r fath ar y wlad a'r bobl! Yn y broses o ddatblygu cenedlaethol, mae'r galw am ddur yn cynyddu, felly mae cyfran y bibell ddur yn y broses gynhyrchu dur yn cynyddu ac yn fwy. Fel rheol gellir rhannu cynhyrchu pibellau yn ddau gategori, un yw pibell ddi-dor, a gynhyrchir yn bennaf trwy rolio, allwthio a darlunio.

Beth yw gwir arwyddocâd brand peiriant pibellau wedi'i weldio, mae pobl fusnes uned pibellau wedi'u weldio wedi cynnig: y cyfuniad organig o ansawdd, swyddogaeth a photensial datblygu'r tri i fod yn arwyddocâd go iawn enw brand uned bibell wedi'i weldio. Ansawdd, yw crud genedigaeth enw brand y peiriant pibell wedi'i weldio. Ansawdd uwch cynhyrchion uned pibellau wedi'u weldio, pris rhesymol a gwasanaeth ystyriol yw'r rhagofynion i ennill cydnabyddiaeth defnyddwyr a chymdeithas.

Ansawdd yr uned bibell wedi'i weldio yw sylfaen a llinell achub rheolaeth brand. Wrth i economi'r byd ddod i mewn i gyfnod o newid cyflym, mae cwmnïau unedau pibellau weldio gweledigaethol wedi ymrwymo i uwchraddio cynhyrchion cyffredin i gynhyrchion uned pibellau wedi'u weldio wedi'u brandio.

Mae'r peiriant pibellau wedi'i weldio yn ei gwneud hi'n bosibl defnyddio adnoddau data enfawr, gan ysgogi newid gwyddonol mewn marchnata, sy'n gwneud holl broses farchnata'r uned bibell wedi'i weldio yn fwy manwl gywir.
Mae unedau pibellau wedi'u weldio yn meintioli ymddygiad marchnata trwy seilio popeth ar ddadansoddi data gwyddonol i ddewis poblogaethau cwsmeriaid yn iawn, yn hytrach na buddsoddi adnoddau'n ddall ac yn afresymol a cholli darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol.

The Market Prospect of Welded Pipe Equipment Is Very Broad1

Mae'r archwiliad cynnal a chadw o felin ffurfio yn amrywio yn dibynnu ar amlder y defnydd, yr amodau amgylcheddol, ac ati (gweler Tabl 1). Mae Tabl 1 yn dangos y meini prawf arolygu cynnal a chadw. Prif ffocws yr arolygiad cynnal a chadw yw archwilio'r peiriant o bryd i'w gilydd a chael digon o nwyddau traul a chyflenwadau brys i sicrhau gweithrediad a chynhyrchiad arferol. 


Amser post: Rhag-16-2020